La versión de su navegador no está debidamente actualizada. Le recomendamos actualizarla a la versión más reciente.

Q U I   S O M

 

Una escola innovadora, segura i integral a Castelldefels. Localitzada al centre de la població.

Té com a objectiu estimular el desenvolupament integral dels nens de 0 a 3 anys. Tractem de desenvolupar les capacitats sonsorials i motores, la creativitat i les seves possibilitats d'expressió i aprenentatge intel-lectual. Una escola amb instal-lacions totalment adaptades per crear un ambient confortable tot afavorint el procés d'aprenentatge.

La metodologia utilizada està basada en estimular amb afecte i educar divertint. Tan sols així tindrem la seguretat d´aconseguir un vincle real amb els més petits, perquè es desenvolupin correctament a cada àrea del seu creixement.

Tot el nostre projecte educatiu es traballa en català, castellà i anglès.

 

 

Una escuela innovadora, segura e integral n Castelldefels. Situada en el centro de la ciudad. Tiene como objetivo estimula el desarrollo integral de los más peques, de 0 a 3 años. Tratamos de desarrollar las capacidades sensoriales y motoras, la creatividad y sus posibilidades de expresión y aprendizaje intelectual. Una escuela con instalaciones totalmente nuevas, adaptadas para crear un ambiente confortable, favoreciendo el proceso de aprendizaje.

La metodologia utilizada está basada en estimular con afecto y educar divirtiendo. Solo así tendremos la seguridad de conseguir un vínculo real con los más pequeños, para que se desarrollen correctamente en cada área de su crecimiento.

Todo nuestro proyecto educativo se trabaja en catalán, castellano e inglés.

 

 

Innovative, safe and integral kindergarten Castelldefels. Located in the center of the town. It aims to stimulate the development of the little ones, from 0 to 3 years. We try to develop sensory and motor skills, creativity and possibilities of expression and intellectual learning. A school with new facilities, napped to create a comfortable environment, favoring the learning process.

The methodology used is based on stimulating with affection and educate by having fun. This way we are sure to get a real link with the smallest and they can develop properly in every area of their growth.

All our educational project is taught in catalan, spanish and english.